Kontrola Wymiarowa Rurociągów

Kurs przeznaczony dla inspektorów nadzoru, kontrolerów jakości, prowadzących monterów rur.

 

W czasie szkolenia omawiane są:

 

1. Standardy i normy dotyczące kontroli wymiarowej (dimensional control)

2. Procedury badawcze

3. Praca na rysunkach izometrycznych i specyfikacji projektowej inwestora

4. Sposoby kontroli wymiarowej rurociągów

5. Protokoły kontroli wymiarowej

 

Kurs odbywa się w Gdańsku.

 

Szczegóły:

 

1. Cena kursu 400 PLN

2. Czas trwania 6 godzin zegarowych w tym 2 przerwy

3. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe

4. Certyfikat w języku polskim i angielskim

02 kwietnia 2017

etechnika

etechnika